Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Tương ngộ


 Chia sẻ cùng bác Pham Huy Thông

Vẫn gặp nhau bàn phú với thơ
Hỏi ra mới biết, có ai ngờ
Giao thông -“người lính” thời chinh chiến
Gặp lại bây giờ tóc bạc phơ

Nhìn lại một thời những chiến công
Tôi ông cùng bởi lính giao thông
Tôi: Đường Sông với ông: Xây Dựng
Tương ngộ duyên trời phải vậy không?

                                      9/2014 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét