Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Cáo lỗi cùng bạn thơ


(Gửi bạn Trần Văn Cường)

Bạn gửi bài thơ đến với tôi
Đọc xong những thấy toát mồ hôi
Toàn là “Thuận nghịch độc hồi cú”
Lại những “Tung hoành trục khoán”thôi
Tôi vốn quen làm theo cấu tứ
Bạn hay gieo vận ghép vần chơi
Cố mong xướng họa đôi lời nhạt
Lại hóa ra toàn ý dở hơi
Ngẫm mãi ngẫm hoài vần bí vận
Khó gì khó thế ối chao ôi
Thôi thì thôi hãy đành thôi nhé
Tài mọn thôi thời chịu thế thôi.

                               10/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét