Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Trăng nơi quan ải (Lý Bạch)_ Hoàng Mười dịchTrăng lên sáng đỉnh Thiên San
Không gian mây nước mênh mang ngập tràn
Gió qua vạn dặm non ngàn
Ngọc Môn đón gió, trăng vàng rạng soi
Bạch Đăng, quân Hán xuống rồi
Giặc Hồ, Thanh Hải không thôi ngó hoài
Xưa nay quan ải, biên ngoài
Tấm thân chinh chiến mấy ai trở về
Đăm đăm ngắm cảnh sơn khê
Nét buồn khách thú nhớ quê rầu rầu
Lầu cao rọi ánh trăng thâu
Sầu đong biết đến bao lâu cho đầy.
                Hoàng Mười dịch 8/2012


Quan san nguyệt
                                 Lý Bạch
Minh nguyệt xuất Thiên San,
Thương mang vân hải gian.
Trường phong kỷ vạn lý,
Xuy độ Ngọc Môn quan.
Hán há Bạch Đăng đạo,
Hồ khuy Thanh Hải loan.
Do lai chinh chiến địa,
Bất kiến hữu nhân hoàn.
Thú khách vọng biên sắc,
Tư quy đa khổ nhan.
Cao lâu đương thử dạ,
Thán tức vị ưng nhàn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét