Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Nhắc kẻ si tìnHọa bài “Ngo ngoe” của Trần Sửu
Chớ trông thấy đẹp vội loe xoe
Cẩn thận kẻo ra dễ bị lòe
Xiêm áo hở hang, hồn phách lạc
Dáng hình khêu gợi, ngẩn tò te
Mắt xanh “câu sếp” mồm đon đả
Mỏ đỏ thấy tiền miệng lí loe
Nhắc kẻ si tình đừng tưởng bở
Có ngày danh liệt hết nghi ngoe
                                                12/2011
 Ngo ngoe

                                 Trần Sửu
Thấy người mời họa cũng xum xoe
Hiểu biết đường thi chỉ lập lòe
Niêm luật không rành nên bộp chộp
Gieo vần chưa chuẩn hóa le te
Ý thơ ngó đến còn eo hẹp
Câu chữ nhìn vào những tóe loe
Liều gửi tao nhân vài tứ mọn

Các thầy đừng nhạo đệ ngo ngoe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét