Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Cảm hoài (Theo ý bài Cảm hoài của Đặng Dung)Cảm hoài
                          Đặng Dung
Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
 Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

(Theo ý bài Cảm hoài của Đặng Dung)
Việc đời dằng dặc, tuổi già rồi
Trời đất mênh mang một cuộc chơi
Gặp dịp dân đen cơ vận đạt
Lỡ thời nhân kiệt phải im thôi
Giúp vua xoay trục luôn hoài bão
Rửa giáp Ngân Hà khó vén mây
“Hận nước chưa trang đầu vội bạc
Gươm thiêng đối nguyệt mấy phen mài”*.
                                6/2011
Ghi chú:* Hai câu này không rõ ai dịch nhưng thấy hay nên đưa vào.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét