Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Các cụ bà Đường thi


Sống ở trên đời liệu mấy ai
Cùng chồng lo lắng chuyện tương lai
Chung tay vun đắp nhà êm ấm
Góp sức chăm lo chữ thọ dài
Niêm luật gieo vần dù đã giỏi
Tứ hoa hòa vận tỏ thêm tài
Đường thi sánh bút cùng thi hữu
Con cháu Xuân Hương xứng với đời.
                                            7/2010   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét