Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Trồng mai


Phỏng dịch bài”Tài mai” thơ Cao Bá Quát

Đỉnh núi mai gieo giữa đất lành
Thanh tao mầm gửi chốn non xanh
Một mai khi tiết xuân tươi thắm
Thiên hạ ngắm nhìn một bức tranh.
                                      8/2011


Tài mai

Thí tương mại thử trịch sơn gian
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thử lai thì xuân sắc hảo,
Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan
                              Cao Bá Quát


0 nhận xét:

Đăng nhận xét