Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Hoàng Hạc lâu ( Phỏng dịch bài”Hoàng Hạc Lâu” thơ Thôi Hiệu)


Hoàng Hạc lâu
                                    Thôi Hiệu 
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu
                                     


Người xưa đã cưỡi hạc đi đâu
Để lại nơi đây Hoàng Hạc Lâu
Biền biệt chim vàng không trở lại
Ngàn năm mây trắng vẫn trên đầu
Hán Dương sóng nước cây in bóng
Anh Vũ cỏ xanh thắm một mầu
Chiều xuống quê nhà đâu có biết
Trên sông khói sóng dạ thêm sầu.

                                  8/2011

0 nhận xét:

Đăng nhận xét