Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Mùa thu



 Phỏng dịch bài”Mùa thu” thơ Nguyễn văn Nhã

Lãng đãng song thu nhuốm sắc vàng
Cõi lòng tím lạnh với dương gian
Tán cây trĩu nặng làn sương đọng
Đỏ thắm non cao lá ngập tràn.
                                           8/2011


                  
Mùa thu

Thu thiên đãng đãng bán song hoàng
Lãnh tử tâm trung quán thế gian
Sương lộ trùng ngưng thanh thụ tản
Phong xuy hồng diệp nhiễu cao sơn

                        Nguyễn Văn Nhã


Thu đến
Phỏng dịch bài "Thu chí” của Nguyễn Du

Sông Hương, mảnh trăng trôi
Kim cổ buồn khôn nguôi
Đời qua thương mộ cỏ
Thu sang tóc bạc rồi
Có thân đành vất vả
Không bệnh vẫn khom người
Ngoảnh nhìn Lam giang bến
Nhờ chim sầu ta vơi.
                                      8/2011


Thu chí

Hương Giang nhất phiến nguyệt 
Kim cổ hứa đa sầu 
Vãng sự bi thanh trủng 
Tân thu đáo bạch đầu 
Hữu hình đồ dịch dịch 
Vô bệnh cố câu câu 
Hồi thủ Lam Giang phố 
Nhàn tâm tạ bạch âu.

                             Nguyễn Du          



Thu vịnh
Phỏng dịch bài “Thu vịnh” của Nguyễn Văn Tung

Lúa xanh cúc nở thắm đầy đồng
Hương đất thơm nồng sóng biếc trong
Mây trắng ngợp trời trôi lãng đãng
Lá bay, vàng nhuộm khắp non sông.
                                      8/2011

Thu vịnh

Điền doanh đạo mậu cúc khai hoa
Địa phức hương thanh bích thủy ba
Thiên mãn bạch vân phù đãng đãng
Diệp hoàng phi sắc nhiễm sơn hà
                               Nguyễn Văn Tung

0 nhận xét:

Đăng nhận xét