Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Giặc Tàu dừng ngay lại ( Họa bài “Kẻ xấu chơi” của Trần Văn Cường )


Bản Giốc, Hoàng Sa – cướp bắc cầu
Chữ Vàng, Bốn Tốt – dối gian lâu
Rung cây dọa khỉ, dàn khoan cắm
Lấy thịt đè người, chiến hạm bâu
Chước quỷ đê hèn trò hạ đẳng
Mưu ma hiểm độc cú mào đầu
Lời thề Sát Thát nghìn năm vọng
Chống chọi xâm lăng lũ giặc Tầu !
                       Trần Văn Cường
Họa bài “Kẻ xấu chơi” của Trần Văn Cường

Phẫn nộ bùng lên khắp địa cầu
Hòa bình thế giới giữ dài lâu
Cậy đông sử dụng mưu ruồi đậu
Tưởng lớn lại dùng kế kiến bâu
Quốc tế diễn đàn thêm xấu mặt
Việt Nam hào khí quyết đương đầu
Cho hay muốn thoát niềm ô nhục
Thì hãy lui ngay! lũ cướp Tàu.
                                5/20140 nhận xét:

Đăng nhận xét