Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Gửi tác giả “Hứng dừa”


Ừ nhỉ ! khoái thay cảnh hái dừa
Bởi thêm thi hứng mới thêm ưa
Ưa: chồng dướn dướn nâng đôi trái
Khoái: vợ nhăm nhăm vén đũng chờ
Vợ dưới chồng trên lòng hể hả
Tý sau cu trước miệng bô bô
Thi nhân dùng dắng không buồn bước
Ngắm cảnh hái dừa đã chán chưa ?
                                               11/2010        

0 nhận xét:

Đăng nhận xét