Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Oán xuân

Oán xuân
                     Kim Xương Tự
Xua con chim nhỏ Vàng Anh
Đừng cho nó hót trên cành đêm nay
Vì chim thiếp tỉnh cơn say
Làm sao mơ đến Liêu Tây bây giờ.
                        Hoàng Mười dịch
                                         1/2012               Xuân oán
             Kim Xương Tự
Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giao chi thượng đề
Đề thì kinh thiếp mộng,

Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét