Subscribe:

Labels

Ảnh (1) Tập Thơ (1) Thơ (35)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Kiếp làm người


 (Độc vận)

Trời đã sinh ra cái giống người
Biết liêm, biết xỉ, biết ơn người
Biết đi đưởng thẳng, không quỳ gối
Biết nói điều ngay, chẳng cúi người
Biết ghét, biết chê lời nói dối
Biết san, biết sẻ nỗi đau người
Hỡi ai theo đóm ăn tàn hãy
Hãy sống cho ra cái giống người.

                                   2/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét